AUTO KLUB Kopidlno v AČR

Add Headings and they will appear in your table of contents.

AUTOTURISTICKÁ

ORIENTAČNÍ SOUTĚŽ

pro RODIČE a DĚTI

sobota 4. září 2021

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Přihlášky: přijímá pořadatel do 30. 8. 2021 na adrese:

AUTO KLUB KOPIDLNO v AČR, HUSOVA 640, 507 32 KOPIDLNO,

E-mail: akkopidlno@gmail.com, E-mail: gottwald.jan@gmail.com, tel.: 603 819 148, 493 551 116,

Je třeba uvést: Příjmení, Jméno, Adresu, PSČ a Datum narození řidiče, spolujezdce, případně dalších členů posádky a spojení: telefon, případně E-mail na řidiče.

Propozice s přihláškou zašleme na vyžádání.

Trať: jede se podle psaného a šipkového itineráře v okolí Kopidlna. Délka tratě cca 30 km, průměrná rychlost cca 30 km/hod. Start a cíl je v areálu Auto klubu, Husova 640

v Kopidlně.

Hry: po dojezdu budete plnit zábavné úkoly, jako házení šipek, házení kroužky, skákání v pytli, chůze na chůdách, lovení rybiček apod.

Účast: zúčastnit se mohou všichni, kdo vlastní platný řidičský průkaz a osobní automobil s platným TP. Počet členů posádky není omezen, úkoly bude plnit vždy řidič a dítě

ve věku do 15 let.

Ceny: prvních pět posádek obdrží pohár, první tři ceny, všechny posádky obdrží drobné upomínkové předměty, Diplom a posádka dostane dva špekáčky na opékání.

Vklad: je pro posádku 100,- Kč,

Náklady: spojené s účastí si hradí každý účastník sám. Zavazuje se také k tomu, že uhradí škody způsobené jím třetí osobě nebo pořadateli.

Vybavení účastníků: doporučujeme sportovní oděv.

Hodnocení: soutěží se provádí jednotným způsobem pomocí trestných bodů. Hodnotí se jednotlivé posádky.

PROGRAM:

Prezentace 12:30 - 13:30

zahájení, rozprava s účastníky 13:35 - 13:45

Start první posádky 14:00

POMZ (Pěší Orientační Mikro Závod)) 15:30

posezení u ohně s opékáním buřtů 17:00

závěrečné vyhodnocení a vyhlášení výsledků 18:00

Občerstvení zajištěno

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu