Pronájem prostor

Naše klubovna
NAŠE KLUBOVNA

Od začátku roku 2013 má AK Kopidlno k dispozici novou Klubovnu.


PODMÍNKY PRONÁJMU OBJEKTU KLUBOVNY AK KOPIDLNO

Popis/Objekt pronájmu:

a) Plocha/místnosti:

1) - hlavní plocha klubovna (cca 50 m2)

2) - kuchyňka

3) - WC (pánské a dámské)

4) - chodba

5) - prostranství před klubovnou a kolem ní

b) Stručný rozsah vybavení a kuchyňky:

10x stůl, 40x židle, bar, kuchyňská linka, lednice, varná konvice, dvouplotýnkový vařič, mikrovlnná trouba, el. pánev, výčepní zařízení + vybavení dle seznamu

c) Adresa "Klubovny": Husova 640, Kopidlno 507 32

d) Pronajímatel:

AUTO KLUB KOPIDLNO v AČR   Husova 640, Kopidlno 507 32, IČO: 00485730

Kontakt: Mojmír Chalupa – předseda AKK - tel.: + 420 724 086 393

Správa objektu:

Správce objektu je ustanoven členskou schůzí AKK. Aktuálně:

p. Gottwald Jan, hospodář AKK   -   tel.: 603 819 148

p. Ryba Milan, člen výboru AKK  -   tel.: 724 230 589

p. Ing. Šafránek Petr, člen AKK   -   tel.: 720 566 612

Správce objektu uzavírá nájemní smlouvu s nájemcem.

Povolování kulturních a společenských akcí:

Pořadatel akce požádá o uspořádání zmíněné akce kteréhokoliv člena AKK, ten tuto žádost předá jednomu ze správců objektu a ten rozhodne po konzultaci s ostatními správci, nebo předsedou o povolení či zamítnutí žádosti.

V případě konání periodických akcí se individuální podmínky stanovují po vzájemné dohodě mezi správci objektu a pořadatelem zmíněných akcí.

Při povolení žádosti nájemci / pořadateli, si pronajímatel vyhrazuje právo stanovení vratné kauce ve výši

2 000 Kč splatné před danou akcí.

Poplatky za zapůjčení objektu:

Pro zájemce o zapůjčení objektu platí následující Sazebník nájmu:

·       VÝKEND – školení, svatby, různé oslavy apod. 1 000 Kč + REŽIE (Voda paušál 50 Kč, El. energie = spotřebované kW x 6,00 Kč) (v současné době – léto -paušál 100,- Kč)

Pro členy AKK platí poloviční poplatek za nájem tj. 500,- Kč za víkend + režie..

V případě specifických událostí, jako charitativní akce apod., budou podmínky nájmu zváženy individuálně.

Organizační ujednání/Povinnosti nájemce:

Náhrady nákladů za spotřebovanou režii a za likvidaci vzniklého odpadu hradí nájemce hotově při předání.

Předáním se rozumí podepsání vyplněné nájemní smlouvy s předáním klíčů.

Zpětné převzetí objektu se vždy uskuteční do 14,00 hod. v den po ukončení akce.

Nepředá-li nájemce v uvedenou hodinu správci řádně uklizený objekt ve všech 5 bodech části "Popis pronájmu – a) Plocha/Místnosti", propadá potenciálně stanovená kauce ve prospěch pronajímatele.

Škody, které případně vzniknou v průběhu akce, nahlásí nájemce správci objektu a odstraní do 1 týdne od ukončení akce. V opačném případě budou opravy provedeny na náklad nájemce a ty mu přeúčtovány. Do doby odstranění závady nebude nájemci vrácena potenciálně stanovená složená kauce.

Platba nájemného a ostatní náhrady:

Nájemné a kauci uhradí nájemce správci objektu před akcí, případně poškozený a znehodnocený majetek objektu uhradí při předání objektu zpět.

Rozbité sklo, nádobí, poškozený majetek, nebo zařízení a podobně uhradí nájemce při předání objektu zpět.

Evidence - "Nájemní smlouva" - s datem konání akce a jejím názvem, jménem nájemce, záznamem o dodatečných specifických požadavcích či rozbitém majetku – bude vždy sepsána mezi správcem objektu a nájemcem před začátkem akce a zároveň podepsána při zpětném převzetí.

 

Za Výbor AK Kopidlno Mojmír Chalupa předseda AKK.

Schváleno VČS AK Kopidlno 19. 2.2016

Comments