Domovská stránka


 

AUTOTURISTICKÁ

ORIENTAČNÍ SOUTĚŽ

pro RODIČE a DĚTI

sobota 5. září 2020

pořádá 

Autoklub Kopidlno v AČR 


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Přihlášky: přijímá pořadatel do 31.8.2020 na adrese: 

AUTO KLUB KOPIDLNO v AČR, HUSOVA 640, 507 32 KOPIDLNO,

E-mail: akkopidlno@gmail.com,        E-mail: gottwald.jan@gmail.com,        tel.: 603 819 148,   493 551 116,  

Je třeba uvést: Příjmení, Jméno, Adresu, PSČ a Datum narození řidiče, spolujezdce, případně dalších členů posádky a spojení: telefon, případně E-mail na řidiče. Propozice s přihláškou zašleme na vyžádání.

Trať: jede se podle psaného a šipkového itineráře v okolí Kopidlna. Délka tratě nepřesáhne 30 km, průměrná rychlost nepřesáhne 30 km/hod. Start a cíl je v areálu Auto klubu, Husova 640 v Kopidlně před benzinovou.čerpací stanicí.

Hry: po dojezdu budete plnit zábavné úkoly, jako házení šipek, házení kroužky, skákání v pytli, chůze na chůdách, lovení rybiček apod.

Účast: zúčastnit se mohou všichni, kdo vlastní platný řidičský průkaz a osobní automobil s platným TP. Počet členů posádky není omezen, úkoly bude plnit vždy řidič a dítě ve věku  do 15 let.           

Ceny: prvních pět posádek obdrží pohár, první tři ceny, všechny posádky obdrží drobné upomínkové předměty, Diplom a posádka dostane dva špekáčky na opékání.

Vklad: je pro posádku 100,- Kč,

Náklady: spojené  s  účastí  si  hradí  každý  účastník  sám. Zavazuje  se  také k tomu, že uhradí škody způsobené jím třetí osobě nebo pořadateli.

Vybavení účastníků: doporučujeme  sportovní  oděv.

Hodnocení: soutěží se provádí  jednotným  způsobem  pomocí trestných bodů. Hodnotí se jednotlivé posádky.


PROGRAM:

Prezentace                                                                     12:30 - 13:30

zahájení, rozprava s účastníky                                         13:35 - 13:45

Start první posádky                                                        14:00            

POMZ (Pěší Orientační Mikro Závod))                               15:30

posezení u ohně s opékáním buřtů                                   16:30

závěrečné vyhodnocení a vyhlášení výsledků                    17:30         

                                         

Občerstvení zajištěno

Poznámka:  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu